17-Tema Kommunikation – ”Han är så aggressiv!”

Nästa område på tema Kommunikation är arbetsplatsen. Där vi inte väljer våra kollegor utan tvingas jobba ihop. Så hur funkar kommunikationen mellan kollegorna och dig på jobbet? Vi diskuterar hur olika vi tar till oss andras kommunikation beroende på hur våra styrkor ser ut. Kan vi förstå varandra […]